นายพนัส เหลาเวียง
นายพนัส เหลาเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองนาคำ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
26062   คน
เริ่มนับวันที่ 22 กันยายน 2560
ภาพกิจกรรมเทศบาตำบลหนองนาคำ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรมตรวจตลาดนัดชุมชน
  กิจกรรมตรวจตลาดนัดชุมชน
 • โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี2564
  โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี2564
 • กิจกรรมแจกเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย
  กิจกรรมแจกเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย
 • โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการควบคุมโ...
  โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการควบคุมโ...
 • โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง
 • เวลาประมาณ 11.00 น. ของวันอังคาร ที่ ...
  เวลาประมาณ 11.00 น. ของวันอังคาร ที่ ...
 • โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565
  โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565
 • โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของ...
  โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของ...
 • โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายให้กับประชา...
  โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายให้กับประชา...
 • การสร้างผายชะลอน้ำห้วยป่าเป้า บ้านหนอ...
  การสร้างผายชะลอน้ำห้วยป่าเป้า บ้านหนอ...
 • โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนห...
  โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนห...
 • กิจกรรมการออกพื้นที่มอบวัสดุ อุปกรณ์ ...
  กิจกรรมการออกพื้นที่มอบวัสดุ อุปกรณ์ ...
 • การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และการจัดเก็บขยะพิษ
  การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และการจัดเก็บขยะพิษ
 • กิจกรรมทำความสะอาด และเก็บขนผักตบชวา
  กิจกรรมทำความสะอาด และเก็บขนผักตบชวา
 • กิจกรรมการออกตรวจตลาดนัดชุมชน
  กิจกรรมการออกตรวจตลาดนัดชุมชน
 • โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุฃภาพผู้สูงอา...
  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุฃภาพผู้สูงอา...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพ...
 • โครงการจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาข...
  โครงการจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาข...
นายภาษิต ชนะบุญ
นายภาษิต ชนะบุญ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองนาคำ
นายบรรจง โสมะโสก
นายบรรจง โสมะโสก
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองนาคำ
สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2565
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2565
คู่มือประชาชนเรื่องการขออนุญาตจัดตั้งตลาด
คู่มือประชาชนเรื่องการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือประชาชนเรื่องการขออนุญาต ดําเนินการเก็บ ขนส่งสิ่งปฏิกูล
คู่มือประชนเรื่องการขออนุญาตจำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ประกาศ เรื่อง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
ลงข่าว : 18/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองนาคำ 68
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 (ระบบ e-GP) งบประมาณประจำปี 2565
ลงข่าว : 11/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองนาคำ 35
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
ลงข่าว : 11/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองนาคำ 25
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ระบบ e-GP) งบประมาณประจำปี 2565
ลงข่าว : 15/03/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองนาคำ 46
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 (ระบบ e-GP) งบประมาณประจำปี 2565
ลงข่าว : 09/02/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองนาคำ 74
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
กระดานข่าวทั่วไป
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< กรกฏาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ข่าวสารตลาดแรงงาน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • ศาลปกครอง
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมจัดหางาน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • โยธาไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมสรรพากร
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ธ.ออมสิน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ธ.ธกส
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สถ.จ.ขอนแก่น