นายพนัส เหลาเวียง
นายพนัส เหลาเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองนาคำ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
8   คน
สถิติทั้งหมด
11794   คน
เริ่มนับวันที่ 22 กันยายน 2560
ภาพกิจกรรมเทศบาตำบลหนองนาคำ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบ...
  กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบ...
 • โครงการหมู่บ้านสะอาด ห่างไกลโรค ด้วยม...
  โครงการหมู่บ้านสะอาด ห่างไกลโรค ด้วยม...
 • ภาพกิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติด...
  ภาพกิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติด...
 • กิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" เนื...
  กิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" เนื...
 • โครงการอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติ
  โครงการอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติ
 • โครงการอบรมตุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบป...
  โครงการอบรมตุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบป...
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองนาคำ สมัยสา...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองนาคำ สมัยสา...
 • โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายกับประชาชน
  โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายกับประชาชน
 • โครงการกิจกรรมปั่นปลูกปล่อย
  โครงการกิจกรรมปั่นปลูกปล่อย
 • โครงการหน่วยงานบำบัดทุกข์บำรุงสุข
  โครงการหน่วยงานบำบัดทุกข์บำรุงสุข
 • โครงจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ...
  โครงจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ...
 • กิจกรรมฝายมีชีวิต(เลิงทุ่ม บ้านหนองหญ...
  กิจกรรมฝายมีชีวิต(เลิงทุ่ม บ้านหนองหญ...
 • กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด บริเวณบ้านหน...
  กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด บริเวณบ้านหน...
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองนาคำ สมัยสา...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองนาคำ สมัยสา...
 • กราประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ...
  กราประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ...
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองนาคำ สมัยสา...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองนาคำ สมัยสา...
 • กราประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ...
  กราประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ...
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองนาคำ สมัยสา...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองนาคำ สมัยสา...
นายภาษิต ชนะบุญ
นายภาษิต ชนะบุญ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองนาคำ
นายบรรจง โสมะโสก
นายบรรจง โสมะโสก
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองนาคำ
เเบบคำร้องทั่วไป
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดเเปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
ประาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บธนารักษ์ ประจำปี...
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลงข่าว : 02/11/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองนาคำ 43
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
ลงข่าว : 08/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองนาคำ 47
รายงานผลคะแนนการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) โดยการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ลงข่าว : 28/10/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองนาคำ 43
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองนาคำ ที่ 159/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ลงข่าว : 30/03/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองนาคำ 55
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
ลงข่าว : 20/07/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองนาคำ 46
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
กระดานข่าวทั่วไป
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ธ.ออมสิน
 • ข่าวสารตลาดแรงงาน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงบประมาณ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ธ.ธกส
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมสรรพากร
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • โยธาไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กรมจัดหางาน
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ